Het product

Royal EPDM kent als basis een ongewapende, elastische rubberfolie. De grondstof voor de folie

wordt geproduceerd door DSM. EPDM-rubber wordt tijdens de productie van de folie gevulkaniseerd;

onder hoge temperatuur en druk wordt het materiaal omgezet van een plastische in een elastische toestand.

De elasticiteit blijft in de gebruiksfase ook bij lage temperaturen en hitte behouden.

De verwerking van de folie tot de prefab membranen vraagt een soortgelijke behandeling als tijdens

de productie van de folie. De overlappen worden middels een volautomatische “hot-bonding”

machine aan elkaar gevulkaniseerd. De naadverbinding die hierbij ontstaat is sterker dan de folie

zelf en zal in de praktijk nooit tot problemen leiden.

Theoretisch kunnen op deze wijze prefab-membranen worden geproduceerd met een ongelimiteerde

grootte. Het verdient de voorkeur om de membranen zodanig te ontwerpen dat het aantal

in het werk te maken overlappen zo klein mogelijk is. Dit is bevorderlijk voor de kwaliteit van

het eindproduct en beperkt eveneens verlies van productiviteit op de bouwplaats ten gevolge van

onwerkbaar weer. De overlappen die op de bouwplaats worden gemaakt kunnen worden gelijmd

of gevulkaniseerd, maar het prefabriceren van de overlappen verdient uiteraard de voorkeur.

De gelijmde verbinding wordt afgewerkt met kit om verzeping onder invloed van vocht te voorkomen.

De behandeling van de membranen op de bouwplaats is uiteindelijk de beperkende factor ten

aanzien van de afmetingen. Het membraan dient hanteerbaar te blijven en de dakconstructie kan

slechts tot op zekere hoogte belast worden.Voordat het membraan wordt uitgerold staat het

als een puntlast op het dak.Royal EPDM is niet bestand tegen bepaalde koolwaterstoffen zoals

minerale olie, terpentine, benzine en tolueen. De concentratie en belastingsduur bepalen in sterke mate

de gevolgen van het contact met betreffende stoffen.

Systemen

Voor de bevestiging van Royal EPDM aan de ondergrond is een drietal systemen mogelijk.

De membranen kunnen middels ballast van grof grind of tegels worden gefixeerd. De constructie

dient uiteraard bestand te zijn tegen het gewicht van de ballastlaag hetgeen in de ontwerpfase

moet worden vastgelegd. Met dit systeem is de benodigde arbeid op de bouwplaats minimaal.

Indien een geballast systeem niet mogelijk of niet wenselijk is kunnen de membranen worden

verlijmd of mechanisch worden bevestigd. PartiÁle verlijming met de laagschuimende polyurethaanlijm

kan niet op iedere ondergrond.

Met name vanwege de aantasting van het uiterlijk van het oppervlak dient de keuze voor de ondergrond

zorgvuldig te worden gemaakt. De membranen hebben bij een verlijmd systeem een maximale

afmeting van 500 m2.

Voor het mechanisch bevestigde dakbedekkingssysteem worden zogenaamde Thermofix-elementen

in de onderconstructie aangebracht voordat het membraan wordt uitgerold. Het type schroef en

de lengte van de schroef dat wordt gebruikt is afhankelijk van de onderconstructie en de ondergrond.

Het membraan wordt thermisch verbonden met de Thermofix-elementen door verwarming

door het membraan heen. Op deze wijze blijft de membraan-technologie met gevulkaniseerde overlappen

gehandhaafd, het membraan wordt niet geperforeerd.

De details kunnen op verschillende manieren worden ingewerkt. In het prefab membraan kunnen

de details worden aangebracht zodat op de bouwplaats direct met de verlijming kan worden aangevangen.

Voor een aantal dakdoorbrekingen kunnen prefab manchetten worden aangeleverd die exact de

maten van de doorbreking hebben. Met prefab manchetten blijft het aantal te maken verbindingen

in het werk beperkt. Voor het inwerken van hoeken kan gebruik worden gemaakt van prefab hoekstukken.