Grondstoffen

Dakbanen van PVC bestaan in hoofdzaak uit een drager die aan beide zijden is voorzien van

een coating van PVC. Voor de productie van de PVC-coating worden bij de producent diverse

grondstoffen met elkaar gemengd. In nauwkeurig vastgestelde hoeveelheden wordt volgens een

vaststaande receptuur een mix gemaakt van de geselecteerde grondstoffen. De receptuur is

“op maat gemaakt” op basis van ervaringen van de grondstofleveranciers, de producent en de

verwerkers. De mix bepaalt in sterke mate de kwaliteit van de dakbaan en de geschiktheid voor

de verwerking, maar ook de wapening is van groot belang.

De wapening is met name verantwoordelijk voor de stabiliteit en de sterkte van de dakbaan.

Royal PVC is een thermoplastische dakbaan waarmee de vakkundige verwerker een langdurig

functionerend en zeer fraai dak kan realiseren.

Eigenschappen

Royal PVC is goed bestand tegen UV-straling en ozon. Omgevingsinvloeden tasten de folie en

derhalve de levensduur van het dak nauwelijks aan; de levensduur van het dak is veelal afhankelijk

van de gekozen opbouw, het gebruik van het dak en de kwaliteit van de verwerking. Na een aantal

jaren kan op de bestaande folie, indien gewenst, met nieuwe folie worden aangehecht nadat de folie

schoon en droog is gemaakt. De wapening van zowel de Royal PVC P als de Royal PVC G geven de folie

voldoende weerstand tegen optredende belastingen. De flexibiliteit van de folie biedt de gelegenheid

om verschillende dakvormen strak in te werken. Niet alleen vlakke en rechthoekige daken worden

afgewerkt met Royal PVC, ook ronde, getoogde of golvende daken behoren tot de referentieprojecten.

De creativiteit van de ontwerper wordt voor wat betreft de vorm van het dak niet beperkt door de

mogelijkheden van de dakbedekking. De coating van de dakbaan is thermoplastisch en de overlappen

worden middels de “hete-luchtlasmethode” waterdicht afgewerkt. Door de goed gecontroleerde inzet

van de diverse grondstoffen zijn de eigenschappen van de coating constant.

De kwaliteit van de overlap is sterk afhankelijk van het vloeigedrag van de coating van de onderliggende

baan en die van de bovenste baan. Overeenkomstig vloeigedrag is, met name ook op langere termijn,

een voorwaarde voor een goed gesloten overlap. Het föhnen van de overlappen kan bij alle

omgevingstemperaturen worden uitgevoerd, dus ook onder winterse omstandigheden.

Een voorwaarde voor een goede verbinding is wel dat de overlappen schoon en droog zijn.

PVC kan niet direct worden gecombineerd met bitumineuze of oliehoudende producten. De weekmakers

in de folie zouden hierdoor uittreden waardoor de folie verhardt.