Het product

Resitrix MB is een thermisch lasbare EPDM dakbaan voorzien van een ingevulkaniseerde glasdraadwapening

en een cacheerlaag met hoogpolymeer SBS. Aan de onderzijde is de baan afgewerkt met een PE-folie.

Resitrix SKis vrijwel identiek aan de Resitrix MB; het verschil is echter dat Resitrix SK is afgewerkt

met een zelfklevende cacheerlaag met SBS en een niet-zelfklevende overlap.

Resistit Perfekt E SKis een zelfklevende elastische EPDM strook die is voorzien van een hoogwaardige

glasdraad wapening en aan de onderzijde is afgewerkt met een zelfklevende laag met een beschermfolie.

Verwerking

De overlappen van Resitrix worden middels de hete-lucht-lasmethode waterdicht afgewerkt.

Deze lasmethode is ongevoelig voor weersomstandigheden en er wordt hierbij geen gebruikgemaakt van open vuur.

Het föhnen van de overlappen kan bij alle omgevingstemperaturen plaatsvinden, dus ook onder winterse omstandigheden.

Teneinde een goede lasverbinding te krijgen is het wel noodzakelijk dat de overlappen schoon en droog zijn.

Eigenschappen

EPDM is een product dat nauwelijks veroudert onder invloed van UV-straling, ozon en andere omgevingsinvloeden;

het product heeft dan ook een te verwachten levensduur van minstens 40 jaar.

De glasdraadwapening draagt bij tot een grote stabiliteit, zodat krimpverschijnselen tot een minimum beperkt blijven.

De folie is flexibel en eenvoudig te verwerken. De zelfklevende producten hebben een grote kleefkracht die vrijwel direct na

het aanbrengen tot stand komt.

Resitrix is volgens de FLL-methode getest op de weerstand tegen worteldoorgroei, derhalve is de dakbaan uitstekend geschikt

voor toepassing onder begroeide daken. Aantasting door microorganismen is eveneens uitgesloten. Uiteraard dienen er in

vergelijking met een traditioneel dak aanvullende eisen te worden gesteld aan een systeem dat onder een tuindak wordt toegepast.

Systemen

Resitrix MBis een dakbedekking die wordt toegepast in mechanisch bevestigde systemen, losliggende systemen met ballast en met

warme bitumen volledig gekleefde systemen.

Het type Resitrix SK is een zelfklevende dakbaan die kan worden aangebracht op bestaande bitumineuze of bestaande

EPDM dakbedekking.Toepassing op gecacheerde isolatiematerialen, houtachtige en betonnen ondergronden behoort

eveneens tot de mogelijkheden. Resitrix SK wordt toegepast in partieel gekleefde en volledig gekleefde systemen.